Meten is weten!

Laboratorium

Be Healthy Coaching werkt met diverse laboratoria voor bloedonderzoek (d.m.v. een vingerprik of venus bloedprikken bij een prikpunt), fecesonderzoek of onderzoek van urine, speeksel of haren. Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende onderzoeken. Pas na het intakegesprek zal duidelijk worden of er onderzoek nodig is en zo ja welke.

 

Tarieven Vingerprik bloedonderzoek

Oriënterende SKB test                      € 60,25

Omega-3 index en 6:3 ratio              € 45,-

 

Tarieven Allergieën & Intoleranties bloedonderzoek

Pre-screening (7 stuks) plus IgE-totaal      € 60,25

Vervolgscreening per productgroep v.a.    € 62,- 

  

Tarieven Fecesonderzoek

Basisscreening darm             € 180,-

Darmtherapiescreening         € 380,50

Closed Gut-/Leaky Gutscreening en slijmvliesimmuniteit € 116,25

 

Tarieven Speekselonderzoek

Adrenale stressindex                 € 107,50

Groot hormoonprofiel vrouw    € 102,25

Groot hormoonprofiel man       € 86,25

Tarieven Laboratoriumonderzoek

Uitleg laboratoriumonderzoek

  • De kosten van het laboratoriumonderzoek worden door het laboratorium zelf aan de klant of via Be Healthy Coaching gefactureerd. Er zit geen winstmarge op.
  • I.v.m. aanvragen invullen en verwerken wordt er € 12,50 administratiekosten gerekend bij aanvragen buiten een consult om.
  • Indien er door Be Healthy Coaching bloed afgenomen wordt d.m.v. een vingerprik tijdens een consult, dan is dit inbegrepen. Voor bloedafname buiten consulten om zijn de kosten € 25,-.
  • Venus bloedafname wordt niet door Be Healthy Coaching gedaan. Hiervoor dient u zelf naar de dichtstbijzijnde prikpunt te gaan. De kosten voor venus bloedprikken is afhankelijk per locatie.
  • De uitslag wordt altijd besproken tijdens een consult à €65,-.